+45 27 28 04 08 kontakt@majdjurhuus.dk

Taler I om stress i din virksomhed? Ved du, som leder eller medarbejder, hvordan du skal forholde dig til en stresset kollega? Har din virksomhed en åben og tydelig stresspolitik?

 

Stress er den største årsag til sygdom i 2020 (WHO). Hvis vi vil ændre den skræmmende situation, må vi i en fart skrotte det tabu der ligger omkring stress. Tabuisering af stress forhindrer at ny viden eksponeres og vanskeliggør samtidig muligheden for at tale om trivsel og stress. Derved er tabu om stress med til at sætte dagsordenen og reglerne for, hvordan vi omgås hinanden.

I mange virksomheder er stress stadig tabubelagt. Det medfører at vi, som ledere og medarbejdere, er usikre på, hvordan vi forholder os til stress. Ligeledes hvordan vi skal agere, hvis vi enten selv oplever stress, eller vi observerer stress hos en kollega. Første skridt er derfor at skabe en åben og tillidsfuld kultur, hvor vi vil, kan og tør adressere stress.

Er virksomhedskulturen baseret på manglende åbenhed og manglende viden om stress, har vi svært ved at identificere stress og ikke mindst at handle på det. Ofte opdages stress for sent og virkeligheden viser, at der har været faktorer og signaler til stede, som både virksomhed og medarbejder har overset.

 

Giver det værdi at tale om stress?

De menneskelige og økonomiske omkostninger ved stress er voldsomme. Jeg har selv været ramt af stress og hverken jeg eller min arbejdsplads opdagede det i tide. Se her en kort video om min personlige erfaring med stress.

Det koster mellem 1-4 millioner for en virksomhed, at have en stresssygemeldt medarbejder (Stressforeningen). De økonomiske omkostninger skal relateres til dominoeffekten som sygemeldinger har – øget sygefravær, vikarløsninger, aftagende produktivitet, projekter der udsættes eller går, samarbejdskonflikter etc.

En forebyggende indsats reducerer stress og har et betydeligt afkast i form af reduceret sygefravær og tiltagende produktivitet.

Fokus på trivsel og stress bidrager desuden til et bedre arbejdsmiljø, som yderligere styrker medarbejdertilfredsheden via følelse af stærkere tillid og øget medarbejderomsorg. En yderligere gevinst er, at med en voksende styrket medarbejdertilfredshed, skabes en kultur, hvor vi er opmærksomme og passer på hinanden.

 

Helt konkret

  • Sæt trivsel og stress på dagsordenen
  • Lav en tydelig stresspolitik
  • Skab en åben og omsorgsfuld kultur
  • Opbyg en platform af viden om stress
  • Klæd alle i organisationen på til at kunne identificere stress
  • Hold 1:1 samtaler jævnligt
  • Giv ledelsen værktøjer og viden til at skabe trivsel

Vil du have hjælp til at skrotte tabu om stress og i stedet fokusere på trivsel? Så kan du læse mere her om Det Sorte Trivselsbælte til LEDERE og HR/People her

 

Vær på forkant

Forebyggelse er bedre end behandling. Hvis din virksomhed allerede er opmærksom på trivsel og stresshåndtering, og har implementeret en klar og tydelig stresspolitik, er I godt på vej.

Ønsker din virksomhed derimod hjælp til at dygtiggøre jer og få styrket jeres reelle kompetencer til forebyggelse og stresshåndtering, er det nu at trivsel skal sættes på dagsordenen og tabu om stress skal skrottes.

Maj Djurhuus, Psykoterapeut og Stresscoach

 

Pin It on Pinterest