+45 27 28 04 08 kontakt@majdjurhuus.dk

Betragter du forebyggelse som en udgift eller en investering? Gambler du med trivslen på arbejdspladsen?

 

I 2017 foretager Transition Partner – nu Maj Djurhuus, en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse og spørger ind til eksisterende politikker og stressberedskab hos virksomheder. Gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen er baseret på erfaringer fra arbejdet med stresscoaching af medarbejdere og rådgivning vedr. trivsel- og stresshåndtering i virksomhederne.

Hypoteserne er:

  • Virksomheder benytter ikke i tilstrækkelig grad eksisterende personaleværktøjer til at håndtere og kommunikere stresspolitikker.
  • Organisationer mangler ofte viden, holdning og håndtering i forhold til stressramte medarbejdere/kolleger.
  • Stress er tabu og derved er forebyggelse ikke-eksisterende.

Vores ønske med denne analyse er at inspirere virksomhederne til at arbejde mere målrettet med forebyggelse i organisationen – til glæde for alle parter. Opdages stressen i tide, reduceres omkostningerne nemlig gevaldigt – både de økonomiske og de menneskelige.

I dag, 3 år senere, har forebyggelse desværre stadig for lidt fokus.

 

Smider du tonsvis af penge af sted til stressbehandling?

Det koster mellem 1-4 mio. kr. for din virksomhed, at have en stresssygemeldt medarbejder. De økonomiske omkostninger skal relateres til dominoeffekten som sygemeldinger har – øget sygefravær, vikarløsninger, aftagende produktivitet, samarbejdskonflikter, projekter der udsættes eller går i stå etc.

Hos os er udgiften ved et stressbehandlingsforløb mellem 25-50 tkr. alt efter hvilken stresszone den stressramte befinder sig i, og hvor forandringsparate ledelsen/organisationen er.

Lad os antage at en virksomhed har 10 stressramte om året. Det koster så mellem 10-40 mio. kr. + behandlingerne på 250-500 tkr.

På samfundsplan ser tallene sådan ud ifølge Stressforeningen:

  • 1,5 million ekstra fraværsdage pga. sygdom om året pga. stress
  • Sygefravær grundet arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt.
  • Der bruges 14 mia. kr. årligt i samfundsudgifter, i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsenet pga. stress
  • Stressrelaterede hjertekarsygdomme kostede allerede i 1992 samfundet ca. 900 mio. kr.

………………………………………………………………………….

Mange virksomheder handler først når skaden er sket. Altså når en medarbejder er kollapset. Et kollaps betyder:

  • En langtidssygemelding på 3 mdr.
  • En indslusningsperiode, på nedsat tid, på 3 mdr.
  • 3-4 x sygemeldingens periode, før man er tilbage for fuld kraft. Så selvom indslusningsplanen varighed er på 3 måneder, går der yderligere nogle måneder før medarbejderen er den bedste udgave af sig selv.

 

Opnå besparelse ved investering

En forebyggende indsats reducerer stress og sygefravær og den relateret dominoeffekt. Det hurtige regnestykke viser lysende klart, at der er en kæmpe besparelse at hente ved at forebygge fremfor kun at behandle – både økonomisk og menneskeligt.

Udover besparelsen og effekten ved forebyggelse viser undersøgelser, at fokus på stress og trivsel skaber et bedre arbejdsmiljø og styrker medarbejdertilfredsheden – via følelsen af stærkere tillid og øget medarbejderomsorg. En yderligere gevinst er, at med en voksende styrket medarbejdertilfredshed genereres en sund kultur, hvor vi er opmærksomme og passer på hinanden.

Vil du vide mere om en forebyggende investering så læs her om Stress – Forebyggelse og håndtering

Få også mere viden om vores forebyggelse og certificeringer i De Sorte Trivselsbælter:

Det Sorte LEDERbælte – læs mere her

Det Sorte HRbælte – læs mere her

 

Har din virksomhed råd til at la’ vær’?

 

Maj Djurhuus, Psykoterapeut og Stresscoach

Pin It on Pinterest