+45 27 28 04 08 kontakt@majdjurhuus.dk

Stress lever stadig. Når du og dine medarbejdere vender tilbage til arbejdet og hverdagen igen sætter ind, dukker stresssymptomerne frem igen.

 

I følge en undersøgelse, der blev offentliggjort i BØRSEN den 18. maj 2020, er stress halveret i finanssektoren under nedlukning af Danmark. Undersøgelsen viser bl.a. at trivsel blandt bankansatte er steget 30% og at andelen af stressramte er halveret.

Undersøgelsen viser en tilstand for trivsel og stress pt. Den er branche- og situationsbestemt og tager temperaturen lige nu og her. Når “nu og her” ændres til langvarig, hvad så?

Er trivslen så vedvarende når du og dine medarbejdere:

  • mangler klarhed på åbning af arbejdsplads og samfund?
  • ikke arbejder hjemme?
  • fortsætter med at arbejde hjemme?
  • oplever en potentiel negativ effekt på forretningen på længere sigt?
  • føler usikkerhed og utryghed ved nye arbejdsgange, opsigelser m.m.?

 

Alt det der før var stressfaktorer, er stadig stressfaktorer

Når arbejdet igen kører for fuld skrue og hverdagen normaliseres, er du og din virksomhed grundlæggende stadig de samme.

I går ind ad den samme dør. Møder de samme mennesker. Arbejder med de samme områder. Har det samme ansvar. Er i de samme omgivelser. Besidder de samme kompetencer (måske lidt skarpere til at agere online). Etc.

I bor det samme sted. Spiser det samme mad. Har de samme relationer. Benytter den samme cykel, bus, bil. Dyrker de samme interesser. Etc.

Samtidig skal du og dine medarbejdere forholde jer til uklarheder. Nye tiltag. Opsigelser. Hvad der er sket de sidste måneder. Hvordan virksomheden håndterer krisen. Hvilke konsekvenser der er. Hvordan fremtiden ser ud på arbejdspladsen. Etc.

Utrygheden og usikkerheden går hånd i hånd med presset og stressen.

 

Lad ikke den pt. reducerede stress blive til en sovepude

Udvikler og forebygger du som virksomhed eller fortsætter du i det gamle spor?

Coronapandemien medfører helt naturligt refleksion om nye tiltag og arbejdsmetoder. Nogle er måske allerede kørt i stilling, mens andre er “noget vi gerne vil i fremtiden”.

Som en af mine kunder udtrykker:

Alle har helt sikkert lært en masse af Corona-krisen og det skal vi kigge på når vi er tilbage i folden. Nogle tiltag er simple, mens andre er mere komplicerede. Som ledelse skal vi sørge for at strategi og fremgangsmåde sikrer den videre vej frem. Vi skal implementere nye tiltag og rette stærkt fokus på forandringer.

 

Vi forventer en tilbagevenden hvor medarbejdere føler sig usikre og utrygge. Det skal vi naturligvis tage hånd om. Ligeledes forventer vi en negativ effekt på forretningen på længere sigt, hvilket vi tager højde for nu og fremover.

 

Trivsel vægtes højt hos os. Alligevel er der plads til forbedringer på det område. Corona medfører helt sikkert, at vi hos os, har brug for at kigge nærmere på vores fremtidige krisehåndtering og vores trivsel- og stress-program.

Det bugner med rådgivning om hvordan du vender godt tilbage på arbejdspladsen. Mange af de guidelines der udstikkes, er helt almindelig praksis i forhold til trivsel. Har du og din virksomhed et etableret og velfungerende trivselsprogram indeholdende krisehåndtering, er I allerede langt med at være “good to go”.

Er du og din virksomhed derimod der hvor I siger:

  • Det skal vi også have kigget på
  • Vi har god kultur og gode politikker på plads, og alligevel for mange der går ned med stress
  • Vi tror ikke på den slags

… kan du regne med, at et større antal af medarbejdere bukker under.

 

Det er netop nu, du skal vælge at prioritere og investere i trivsel

Tiden inviterer til nye vaner og handlinger og det er netop nu, du skal vælge at prioritere og investere i trivsel. Gøres regnestykket op er det dyrt, både menneskeligt og økonomisk, at lade stå til. At investere i trivsel er, på den lange bane, en kæmpe besparelse for dig og din virksomhed.

Læs mere her om kurset Det Sorte Trivselsbælte for LEDERE og om dine muligheder for at skabe langsigtet trivsel. Du lærer hvilken strategi og muligheder du som leder har for at skabe balance og et sundt arbejdsmiljø og derved bedre resultater og succes.

Læs mere her om kurset Det Sorte Trivselsbælte for HR og om dine muligheder for at skabe langsigtet trivsel og forebyggelse. Du lærer hvilken strategi og muligheder du som HR ansvarlig har for at styrke trivsel, hjælpe og supporterer ledelsen, medarbejderne og organisationen.

Du er velkommen til at kontakte mig på +45 2728 0408

Maj Djurhuus, Psykoterapeut og Stresscoach

Pin It on Pinterest