The Passion Test Business

Privat og offentlig virksomhed

Skab værdi din virksomhed

– og fasthold dine medarbejdere

En Gallup undersøgelse viser, at kun omkring 35% af os danskere er engageret og glade for vores job. Årsagerne er bl.a. at alt for mange arbejder med noget, som vi dybest set ikke brænder for.

Det har alvorlige konsekvenser, da medarbejdere er en virksomheds største aktiv. At identificere det der betyder mest for ledere og medarbejdere i deres arbejdsliv, er vejen for målrettet handling og succes.

Passion er en stærk drivkraft der stræber efter at skabe og bygge op. Når du arbejder med din passion, skaber du resultater og succes. Du belønnes samtidig med følelser, som bekræfter dig i, at du er på rette spor og derved motiverer dig til at forsætte.

 

The Passion Test Business

The Passion Test Business er unik i Danmark og med mig, Maj Djurhuus – læs mere  her, som certificeret ekspert, får mange medarbejdere og virksomheder hjælp til at opnå resultater, arbejdsglæde og succes.

Med en simpel og kraftfuld metode, coaches du til at opdage styrker og svagheder og til at tilpasse dit arbejdsliv til det. The Passion Test Business leder trin for trin til identificering af dine arbejdspassioner, og du får vejledningen og handleplanen til at justere arbejde og liv.

Programmet består af 4 individuelle coachingsessioner og hver session varer 1,5 time.

 

Målgruppe

 • Medarbejdere der skal omplaceres
 • Medarbejdere der skal opsiges
 • Ledige jobsøgende
 • Virksomheder der ønsker at udvikle deres medarbejdere som stærkeste ressource
 • Virksomheder der ønsker bedre resultater med fokus på formål
 • Iværksættere der ønsker bedre resultater med fokus på formål

 

Din virksomhed får

 • Passionerede og engagerede medarbejdere som bidrager til øget produktivitet, innovation, fastholdelse og overskud på bundlinjen
 • Større arbejdsglæde og trivsel
 • Medarbejdere der er afklaret i forhold til deres unikke bidrag, styrker og svagheder i arbejdet
 • Klarhed på hvor og hvordan dine medarbejdere leverer de bedste resultater
 • Medarbejdere der genererer resultater og succes
 • Overensstemmelse mellem dine medarbejderes arbejdspassioner og din virksomhedens mission og passioner
 • Optimal sammensætning af teams
 • Optimale match ved omplaceringer
 • Opsagte medarbejdere der oplever et værdigt, omsorgsfuldt og professionelt farvel
 • Gode ambassadører for din virksomheds brand og omdømme

 

Case eksempler

Case 1
Der er organisationsændringer på din arbejdsplads og flere stillinger bliver nedlagt. Der er derfor en række medarbejdere der skal genplaceres i andre funktioner i virksomheden. De vil helt naturligt gennemgå en forandringsproces med refleksioner om deres fremtidige arbejdsliv og her styrker The Passion Test Business effektivt matchet mellem din virksomheds og dine medarbejderes ønsker.

Case 2
En medarbejder opsiges og skal finde et nyt job. Medarbejderen gennemgår en forandringsproces med refleksioner om det fremtidige arbejdsliv.  Med The Passion Test Business får medarbejderen et effektivt værktøj til hurtigt at komme videre. Samtidig skabers gode ambassadører for din virksomhed.

Case 3
Du er virksomhedsejer og forretningen kører dårligt og kæmper med manglende kunder. The Passion Test Business leder dig til at identificere passioner og stiller skarpt på det væsentlige. Derved er der grobund for at effektivisere tid, energi, fokus etc.

Case 4
Du er leder i en virksomhed og i din funktion indgår personaleansvar. Teamet præsterer ikke optimalt. The Passion Test Business afdækker, identificerer og tydeliggøre potentialet hos medarbejderen, og om teamet er ideelt sammensat.

Forløbet tages som enkeltstående og som en del af Outplacement & Karriere. Læs mere om Outplacement & Karriere her:

Tal & fakta

THE PASSION TEST er udviklet af Janet Bray Attwood og Chris Attwood.

Efterfulgt af THE PASSION TEST BUSINESS

De er forfattere til #1 NY Times Bestseller, The Passion Test – The Effortless Path to Discovering Your Life Purpose.

“When you are clear, the business results you are looking for will appear and only to the extent you are clear.”   – Janet Bray Attwood and Chris Attwood

Hvad har du brug for?

Trivsel privat og på arbejde

Bliv inspireret til et liv i balance og uden stress

Dejligt at du vil inspireres. Tjek venligst din mail... Og tusind tak for din tilmelding.

Pin It on Pinterest

Share This